„ЛЕТНА РЕГАТА“ 2022 -Струга

На 19.06.2022 во Струга беше одржана „Летна Регата“ на која настапија учесници од класите OPTIMIST, ILCA 4.7 и 470.

Архива