КАЛЕНДАР НА РЕГАТИ ЗА 2022 Г.

Read more

Обрасци за ваучери – 2023 година

Read more

Извештај од „ЛЕТНА РЕГАТА“ -2022 Струга

Read more

„ЛЕТНА РЕГАТА“ 2022 -Струга

На 19.06.2022 во Струга беше одржана „Летна Регата“ на која настапија учесници од класите OPTIMIST, ILCA 4.7 и 470.

Read more

Популаризација на едрењето меѓу младите

ЕФСМ и ЕК „Снегар“ – Струга во соработка со ЕУ реализираа проект за развој и популаризација на едрењето меѓу основците од ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга.

Read more

Извештај за ваучери – 2021

Read more

Ваучери 2022

Read more

Годишно изборно собрание 14 Март 2021г.

Read more

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕГАТНИОТ ОДБОР НА ИЛИНДЕНСКАТА РЕГАТА ВО КЛАСАТА ОПРИМИСТ

Read more

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЕДРИЛИЧАРСКИОТ КЛУБ „СНЕГАР“ СТРУГА ЗА 2019 ГОДИНА

Read more
Архива