Популаризација на едрењето меѓу младите

ЕФСМ и ЕК „Снегар“ – Струга во соработка со ЕУ реализираа проект за развој и популаризација на едрењето меѓу основците од ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга.

Архива